For medlemmer » Generalforsamling » Referat 2016

Referat fra generalforsamling i Motionsklubben lørdag den 12. marts 2016
 • Valg af dirigent
  • Gunnar Sparre blev valgt. Han konstaterede,  iflg. vedtægterne skulle generalforsamling holdes i februar. Bestyrelsen havde valgt at lægge den sammen med jubilæumsfesten. I øvrigt konstaterede han, at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne.
  • Begge dele blev godkendt.
 • Formanden aflægger beretning
  • Først og fremmest tak fordi i igen møder så talstærkt frem – det er altid en fornøjelse at i kan afse lidt tid at komme til generalforsamlingen. På grund af klubbens 25 års jubilæum har vi brudt traditionerne, og flyttet generalforsamlingen fra den sidste torsdag i februar til denne lørdag - 12. marts 2016. Dagen i dag har til gengæld budt på helt dagsprogram i klubbens regi, med både marathonspinning, forskellige holdaktiviteter og åbent hus. Ligeledes fortsætter vi forhåbentlig i nogle timer efter generalforsamlingen, til jubilæumsfesten.
  • Hvad er der sket det seneste års tid?
  • På sidste års generalforsamling orienterede jeg om, at vi både have gang i at kigge på renovering af omklædningsrum. Ligeledes fortalte jeg, at vi var i en indledende dialog med Fredericia Kommune, om at få noget mere plads. Hvordan er det så gået?Omklædningsrummene blev færdige i foråret. Nye opbevaringsrum, ny gulvbelægning samt maling har gjort store underværker. Jeg synes personligt at vi har fået nogle fine rum, hvor vi har fået udnyttet de sparsomme kvadratmeter rigtig godt. Det fungerer tilfredsstillende, og jeg har også fået en del positive tilbagemeldinger.
  • Mht. dialogen om mere plads, har vi været igennem en meget lang proces. Ting tager nogen gange tid, og det har det gjort i dette tilfælde. Som sagt blev dialogen startet omkring dette tidspunkt sidste år. Der har været mange snakke frem og tilbage med Fredericia Kommune. Der var også noget logistik der skulle indpasses. Men i sidste ende gik kabalen op, og vi har fået tilført nogle flere kvadratmeter til centret. Hvis i har været i centret inden for de sidste dage, har i forhåbentligt bemærket at vi lige er blevet færdige.
  • Malingen er knap nok blevet tørt i vores nye multirum, hvor malerne blev færdige i onsdags. Resultatet er blevet, at vi har fået et multirum, der er ca. dobbelt så stort som tidligere.  Det er blevet langt bedre og større end jeg havde forestillet mig. Det nye rum giver en lang række anvendelsesmuligheder som vi ikke tidligere har haft.
  • I Første omgang lader vi blot lokalet stå som det er, og så bruger vi en rum tid til at tænke os om, og finde ud af hvordan vi bedst muligt får gavn af det nye store lokale. I bestyrelsen vil vi sammen med instruktørerne bruge den kommende tid til at vurdere på, hvordan vi evt. kan optimere brugen og indretningen af lokalet. I er som medlemmer altid velkommen med at komme med jeres inputs og ideer.
  • Jeg vil gerne som afslutning på lokalesituationen sende en meget stor tak til Fredericia Kommunes Ejendomsafdeling. Jeg synes vi har haft en rigtig god dialog med ejendomsafdelingen, og vi samtidigt er blevet behandlet rigtig godt under hele processen. Det er forhøjeligt når tingene går på den måde. Stor stor tak.
  • På instruktørfronten har vi taget afsked med to af vores instruktører. Birta, som lige nåede at være her i 10 år, og Birgit som har været hos os i ca. 7 år. Birta har fungeret som prøvetime instruktør, og Birgit som både prøvetime instruktør og tillige sammen med Lasse haft et hold i funktionel træning. Stor tak til begge for deres mangeårige indsats for klubben. Vi sagde pænt farvel til begge, da vi holdt julefrokost for instruktørerne i november.
  • Vi har til gengæld også sagt ja til en ny instruktør. Helle er startet som yogainstruktør. I slutningen af 2015 henvendte hun sig selv til os, for at få lov til at låne vores lokale, idet hun var ved at uddanne sig til Yoga instruktør. Vi gjorde hende en tjeneste, men til gengæld fik vil hende overtalt til at prøve yogaen af på vores medlemmer. Det match var rigtig godt, og er endt ud med at Helle nu er fast instruktør, og med stor succes. Det er meget pres på hendes hold, og der er mange på ventelister til alle hendes timer. Vi er selvfølgelig obs på det, og vurderer om vi på en eller anden måde kan udvide tilbuddet.
  • Vi har også fået et ekstra seniortilbud på tapetet. Mary har sammen med Grethe og Margit startet et kombineret seniorwalk og gymnastik hold op. Her kombinerer man det at være ude, med lidt indendørstræning også. Jeg tror nok at vejret også er meget bestemmende for, hvordan fordelingen mellem inde og ude er.
  • Indoor cycling har i flere år været en stor succes. Der har været fyldt godt op på mange af vores hold. Her er der sket noget. Desværre i negativ retning. Der har over det seneste år været en dalende tilslutning. Det betød også at vi slutningen af året lukkede et hold ned. Det samme gjorde sig gældende for vores
  • Funktionel træning hold. Frafald gjorde at vi også lukkede holdet ned.Men sådan må det være. Der sker ændringer i både folks præferencer og medlemsmassen. Derfor vil nogle tiltag løbende skulle udskiftes med andre.
  • Vi er dog i gang med at se om der kan gøres nogle nye tiltag inden for spinning. Vi er i gang med at engagere os med Brian Overkjær – en af Danmarks ypperligste spinningsinstruktører. Han har været medudvikler af et nye koncept – intelligent cycling. Vi forsøger at få ham til komme til vores center inden for den kommende tid, og måske være med til at inspirere vores instruktører til en nytænkning.
  • Hvad sker der ellers?
  • Det var så et lille kig på det bagudrettede. Men hvad fylder ellers  i de snakke og tanker vi gør os i bestyrelsen og blandt instruktørerne?Medlemssituationen er noget vi jævnligt diskuterer i bestyrelsen. Jeg har de senere år underholdt jer med, at vi har haft en vigende medlemstilgang. Jeg brugte lidt tid i efteråret på at researche lidt om fitness branchen generelt. Det som jeg bl.a. nåede frem til var, at antallet af fitness centre i Danmark næsten er fordoblet siden 2006. Der har været en eksplosiv vækst i fitness markedet. Ligeledes er antallet af medlemmer i fitnesscentre også forøget kraftigt, dog ikke helt en fordobling.
  • Det som også er fremgår er, at markedet for fitnesscentre præget af meget stor priskonkurrence. På grund af den store priskonkurrence, hører Danmark til blandt de allerbilligste lande i Europa, målt på kontingent.
  • Samtidigt går tendensen mod at de centre der overlever, enten har en stor volumen, eller er nichecentre, eksempelvis med personlig træning eller et meget højt serviceniveau.
  • Hvordan stiller det så os? Ja tydeligvis har vi mistet en del medlemmer de seneste år. Vi har tidligere kunne pralet med en meget lav kontingentbetaling. Det har vi stadig, men forskellen til andre centre er udvisket en del. Nogle centre tilbyder kontingenter ned til 99 kr. og er derfor ikke langt fra vores niveau, så derfor er det måske ikke længere den store konkurrenceparameter for os.
  • Jeg har bemærket at det med at have en personlig træner er begyndt at vinde indpas. Skal vi til at tilbyde en niche som personlig træning, evt. et højere serviceniveau eller noget helt 3.?
  • Så langt er vi ikke helt nået i bestyrelsen endnu. Jeg er heller ikke sikker på at vi kommer til det. Hvorfor? Det vil kræve et helt andet koncept end det vi kører efter i dag. Vi er en klub baseret på frivillighed. Vi er ikke som kommercielle centre, som skal leve af det og have overskud, og hvor man har ansat personale til at drive centret.
  • Vi skal selvfølgelig tilbyde nogle aktiviteter som kan tilfredsstille vores medlemmer, men samtidigt skal det ske under nogle rammer der hedder, respekt for at de instruktører vi har, gør det af frivillighedens vej. Det betyder at det skal passe sammen med deres hverdag. Det er rigtig vigtigt.
  • Men selvom man er frivillig, bliver der også stillet nogle krav. Vi vil gerne at man løbende uddanner sig og følger med i hvad der sker. Det er nødvendigt af hensyn til både den enkelte instruktør, men også for at kunne præsenterer noget nyt for medlemmer.
  • Så det hele tiden en hårfin balance, mellem både krav fra omgivelser, respekt for frivilligheden, samt et ønske om at man udvikler sig. Om det er den rigtige balance, er det op til jer medlemmer at vurdere. I har mulighed for at stille os som bestyrelse til ansvar for det arbejde vi foretager. Det kan i gøre ved at stille krav til os. Er i ikke tilfredse med det arbejde vi leverer, kan i udskifte os. Det er sådan det fungerer i en demokratisk forening, og sådan skal det også være.
  • Spørger i mig om hvordan det går, så synes jeg det fungerer ok, inden for de rammer vi arbejder under. Vi er som bestyrelsen også frivillige, skal også passe arbejde ved siden af (nogen lopper den dog af som pensionister ), og også vore familier. Personligt kan jeg godt bruge mere tid på arbejdet, og har til tider også dårlig samvittighed over at jeg ikke når alt det jeg gerne vil. Men jeg minder mig selv om – eller andre gør det for mig– at der skal være balance i tingene, og ikke alt kan være perfekt.…og er vores instruktører så tilfredse? Helt klart – de har jo en fantastisk bestyrelse der gør alt for dem .
  • Spøg til side. Vores instruktører er generelt meget aktive, til tider også krævende. Vi har diskussioner, men der er højt til loftet, og der skal være plads til at man diskuterer forskellige holdninger. Jeg synes også vi er gode til at lytte til hinanden, men i sidste ende er det os som bestyrelse som træffer de fleste beslutninger.
  • Dog forsøger vi løbende at uddelegere ansvar til vores instruktører. Faktum er også, at vi kan ikke komme af med vores instruktører. Rigtig mange af instruktørerne har været her i mere end 10 år, og flere er også på vej derop. Vi har endda 4 som har været her i mere end 20 år. Så jeg tænker at det må indikere at de har det godt. 
  • Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende en stor tak til både instruktører og bestyrelsen. Som sædvanlig har det været op af bakke med de fleste af jer, men i sidste ende har det været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Det er bl.a.de gode stunder med jer der gør, at man bliver ved med at være en del af denne forening, og ligger nogle kræfter jer.
  • I bestyrelsen har vi på det seneste gjort lidt for at reklamere for centret. I sidste måned fik vi lavet helt nye foldere. Vi fik samtidigt lavet en plakat der i korte termer beskriver motionsklubben. Vi har valgt at sende dette materiale ud til samtlige af kommunen afdelinger/institutioner, sammen med invitation til åbent hus. Om det giver pote må tiden vise.
  • Samtidigt har vi ved åbent hus arrangementet i dag, som noget helt nyt valgt at man kunne spare indmeldelsesgebyret, ved at melde sig ind på dagen. Vi har kigget lidt på hvad andre centre gør, og her er det ikke unormalt, at man laver nogle kampagneperioder med lignende tilbud.  Som i også vil se senere i dag til generalforsamlingen, er indmeldelsesgebyret også noget vi gerne vil diskutere som et punkt.
  • Forleden læste jeg en artikel fra Dgi. Den handlede om senioridræt, og om den 3. halvleg. Fokus var ikke kun på hvor vigtigt det var for seniorer at få rørt sig. Det, at der efterfølgende er tid til at snakke og møde andre, har en lige så vigtig funktion. Det er også stærkt medvirkende til at folk kommer afsted.
  • Her kom jeg til at tænke på vores seniorhold. Jeg tror artiklens indhold er en meget rammende beskrivelse for vores hold. Jeg har godt nok ikke selv prøvet at være med på holdet, men jeg hører løbende om hvor godt og sjovt det er at komme. Det er heller ikke nogen hemmelighed at der er meget stor tilslutning til holdet. Det er helt sikkert, at vores dygtige instruktører har formået at ramme lige præcis det som Dgi peger på. Rigtig godt gået.
  • Artiklen fra Dgi fik mig også til at tænke på det der med at mødes og snakke med andre mennesker, er noget der er begyndt at kendetegne vores center. Jeg tror, at der er sket noget, efter vi i 2009 fik udvidet sidst, og fik et cykellokale og multirum. Vi fik dengang både oprettet cykelhold og andre holdaktiviteter.
  • Holdende betød, at vi gik fra at være et mere individuelt baseret center, til at være en center, hvor man også var sammen omkring nogle aktiviteter. Det gør en væsentlig forskel. Der bliver snakket sammen på kryds og tværs, og der er en anden glæde ved at møde op i centret. Så måske skal vores center efterleve sloganet om at småt er godt, og ikke nødvendigt vis at big i beautifull. 
 
 • Kassereren forelægger det reviderede regnskab
  • Regnskabet blev godkendt
 • Forslag fra medlemmer og bestyrelse
  • Bestyrelsen foreslog, at indmeldelsesgebyret blev ændret fra 400 kr. til 200 kr., så det stemmer mere overens med øvrige centres gebyrer.
  • Nedsættelsen blev godkendt.
 • Fastsættelse af næste års kontingent
  • Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fortsætter uændret, nemlig 75 kr.
  • Godkendt
 •  Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Mary Larsen og Arne Elkjær. Begge blev genvalgt
  • Der vælges to suppleanter for et år ad gangen. På valg er Lasse Nørgaard Hasle og Lotte Hansen. Begge blev genvalgt.
 • Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant
  • Der vælges en bilagskontrollant. På valg er Leif Nielsen. Leif Nielsen blev genvalgt
  • 1 suppleant vælges for et år ad gangen. På valg er Anne Grethe Eriksen. Anne Grethe Eriksen blev genvalgt
 • Eventuelt
  • Formanden overrakte buket og takkede Hanne Friis Sørensen for 10 års arbejde som instruktør og bestyrelsesmedlem.
Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Danmarkstræde, indgang G | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com