For medlemmer » Generalforsamling » Referat 2020
 
 
 
Referat af
 
Generalforsamling 
Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 17.30 
 
Sted: Kantinen på Rådhuset.
 
  1. Valg af dirigent.
Til dirigent vælges Hanne Bylov.
 
Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
 
  1. Formanden aflægger beretning.
Beretning 2020
Kære alle
I en kælder sort som kul – kunne nogen måske foranlediges til at tænke, når man siger motionscentret rådhuset. Det kan man kun, hvis man ikke kender centeret, og ikke ved hvad centeret har at tilbyde.
Er det så et sort og kedelig center vi har – Nej, ikke i min optik.
Jeg synes personligt at vi har et rigtig dejligt center, og jeg elsker at komme i centeret. Nuvel – vi har ikke nogen vinduer, men vi har så meget andet at byde på, som klart opvejer dette. Vi har nogle gode maskiner og vægte, ligesom vi har en mangfoldighed af maskiner. Vi har god plads og vi har gode instruktører. Det er heller ikke mange steder man kan træne 24/7 for kun 75 kr. om måneden.…og så har vi også nogle gode medlemmer, der generelt opfører sig pænt.
Når vi får besøg udefra, så er hører vi næsten altid at man er helt overrasket over, hvor godt et center der udfolder sig i kælderen under rådhuset. Det gælder både pladsen, udbuddet og kvaliteten af vores maskiner. Det skete senest i går, hvor vi havde besøgt af en repræsentant fra et fitness center. Jeg synes godt at vi alle kan være stolte af vores center.
Jeg er selv en meget aktiv bruger af vores center, jeg er også instruktør et par gange om ugen, og lægger også mange frivillige timer i centeret som bestyrelsesmedlem. Det er vi flere der gør. Det ville vi ikke gøre, hvis rammerne ikke var i orden.  Jeg håber også at i som medlemmer har den samme følelse.
Men det er ikke meget vi hører fra jer. Vi vil som bestyrelse gerne høre jeres forslag og ideer til om der er noget vi kan gøre anderledes eller bedre i centeret. Det bliver i også af og til opfordret til, og vi hører også gerne fra jer på dagens generalforsamling. Men vi hører ikke meget vi hører fra jer, så vi skal måske bare gå ud fra at i er tilfredse?
Men hvordan har året 2019 så forløbet i centeret. Vi tager lige et hurtigt tilbageblik?
På de indre linjer, har vi løbet at 2019 haft et forløb med bevæg dig for livet, en underafdeling af DGI. Vi har haft en konsulent, Trine, til lige at udfordre både bestyrelse og instruktører i forhold til vores praksis.
Vi har bl.a. haft en aften hvor vi har talt om adfærdsdesign. Kort fortalt har det noget at gøre med, at påvirke os selv eller andre til en bestemt adfærd. Eksempler er f.eks. tegning af flue i en urin kumme, for at få herrerne til at ramme i kummen og ikke ved siden af. Et andet eksempel er at placere grøntsager ved siden at kødet i køleafdelingen, for at motivere folk til at købe mere grønt til kødet.
Adfærdsdesign har motiveret os til at gøre noget ved dørene ind til multirummet. Tidligere har man ikke kunne se hvad der foregik derinde, når der var aktiviteter. Det synes vi var ærgerligt. Derfor har vi nu fået sat glasdøre ind til multirummet.
Ved at gøre dette, har vi en forhåbning om, at andre der ikke er med på holdene kan se, at det er helt ufarligt, og man faktisk også kan have det sjovt. Vi håber at det kan være medvirkende til at flere vil forsøge sig på holdene.
I vores forløb med bevæg dig for livet fik vi også lavet et såkaldt brush up kursus for instruktørerne. Her brugte vi nogle timer sammen med en instruktør på at blive opdateret på flere øvelser, bl.a. TRX og kettlebells. Vi har ligeledes aftalt et kursus i musikforståelse senere i år.
Under forløbet talte vi også om at få nye hold ind. I første omgang var vi så heldige at Louise kom tilbage, og gerne ville fortsætte igen som Yoga instruktør. Det er vi rigtig glade for. 
Så tænkte vi også, om der måske var nogen ude i den vide verden der havde en instruktøruddannelse som de gerne ville bringe i spil i vores center. Vi sendte derfor en forespørgsel ud til jer medlemmer og også via kommunens intranet. Det kom der ikke noget ud af.
Vi har dog alligevel udbudt et nyt hold her fra starten af året – Funktionel træning – med høj intensitet, hvor det er undertegnede selv, der kører holdet. Det er så hvad i må nøjes med.  Men i er stadig velkomne til at henvise interessante instruktører til os. Så tager vi gerne en snak om mulighederne.
For jer medlemmer havde vi i samarbejde med Fredericia kommunes personaleafdeling et arrangement med Læge Charlotte Bøving. Hun er kendt fra tv programmerne Lægen Flytter ind. Et fint og velbesøgt arrangement, som vi fik god feedback på. Vi vil se om vi igen i samarbejde med personaleforeningen, igen kan få et fælles arrangement i år.
Sidste år lukkede også et af byens motionscentre – Topform. En af byens karateklubber overtog lokalerne og udstyret. Vi fik tilbudt at købe noget af udstyret. Lasse og jeg var forbi, og for at sige det som det er, så var ikke ligefrem imponeret over standen af udstyret. Vi fandt dog lidt udstyr som var brugbart  - nogle fitness bars, stepbænke og en håndcykel. Det gav i hvert fald lidt anderledes udstyr til centeret.
Ellers kører biksen som den plejer. Vi har 4 spinninghold med Janni, Frank, Hanne og ut, 2 senior fitness hold med Arne, Grethe, Jørgen, Margit og Mary og to funktionel trænings hold med Hanne, Liv og ut i løbet af ugen. Ligeledes har man mulighed for at få instruktion hos Lasse, Lotte eller Ann. Vi er derfor dækket ind det meste af ugen, men vi har da plads til flere hold og aktiviteter, hvis muligheden skulle byde sig.
Hvis vi så kigger lidt  frem mod 2020 så er noget af det vi arbejder på er at få udskiftet noget af vores maskinpark. Pedan som har leveret en del af vores udstyr ældste udstyr har meddelt, at vi ikke længere kan købe reservedele til de ældste af maskinerne.
Vi er derfor begyndt at gå i dialog med nogle leverandører for at høre hvad de kan byde ind med at nyt udstyr som kan passe ind i vores center. Der var en leverandør forbi i går, og der kommer også en forbi i næste uge.
I bestyrelsen har vi talt om muligheden for at få et cirkeltræningskoncept, hvis det kan lade sig gøre. Men det må tiden vise. Nu holder vi lige møder med leverandørerne og hører hvad de har af forslag.
Jeg tænker at jeg ikke har så meget mere at berette om.
Jeg vil slutte af med en stor tak til bestyrelsen og instruktørerne for deres indsats i løbet af året. Det er for det meste en fornøjelse af arbejde sammen med jer. Det er jer der i stor udstrækning muliggør at vi har så fint et center som vi har. Ligeledes en tak til jer medlemmer for at passe op centeret. Jeg synes også at i stort set gør det godt.
Kommentar fra salen: I siger i ikke hører fra medlemmerne, i skal huske at “Intet nyt er godt nyt”.
 
  1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 
Arne fremlagde regnskab for 2019.
Overskud på knap 90.000 kr.
Egenkapital ca. 400.000 kr.
Spørgsmål fra salen:
Hvad dækker indkøb af tøj over? Indkøb af tøj er brugt til instruktører.
160.000 kr. på instruktører, hvad dækker det over?. Kørsel efter statens takst, kurser, abonnementer på div. blade, sociale arrangementer til jul, LaSanta Sport, bespisning til møder mv.
 
  1. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
 
Der er ingen forslag.
 
  1. Fastsættelse af næste års kontingent.
 
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingent på 75 kr./md. Vedtaget.

 
 
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er bestyrelsesmedlemmerne Mary Larsen og Arne Elkjær.
 
Arne og Mary genvælges.
 
Følgende suppleanter er på valg - Anne Grethe Eriksen og Leif Nielsen
 
Begge suppleanter ønsker genvalg. Herudover stiller Ann Ragnsvald op som suppleant.
 
Følgende suppleanter vælges:
 
  1. Suppleant: Ann Ragnsvald (38 stemmer)
 
  1. Suppleant: Anne Grethe (36 stemmer)
 
  1. Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant.
På valg er Leif Nielsen som bilagskontrollant og Arne Thomsen som suppleant
 
Genvalg på begge poster.
 
  1. Eventuelt.
Forslag om servering af alkohol fri øl til arrangementer.
 
Bobby holder tale for jubilarer. Ann holder 10 års jubilæum og modtager blomster og gaver.
 
Hanne holder tale for Bobby ifbm. Bobbys 15 års jubilæum. Bobby modtager blomster og vin. 
 
 
 
 
Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Vendersgade v. Klods Hans | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com