For medlemmer » Generalforsamling » Referat 2023

Referat generalforsamling 2023

 
9/3 2023, Kantinen, Rådhuset.
 
Dagsorden til ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
  Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægterne:
  §3 stk.2 foreslås slettet. Årsagen til forslaget, er at paragraffen ikke længere er tidssvarende.
  ”Selskaber eller fælleskommunale virksomheder hvor Fredericia Kommune er medejer”, dækker så bredt, at kravet om, at motionscenter, ikke må være i konkurrence med kommercielle centre, med stor sandsynlighed overtrædes. Ændringen betyder desværre, at 5 medlemmer ikke længere kan være medlem. Disse medlemmer vil selvfølgelig blive personligt kontaktet.
 5. Fastsættelse af næste års kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant.
 8. Eventuelt.
 
Referat:
 1. Valg af dirigent.
Som dirigent vælges Jørgen Honore Møller.
JHM konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
 1. Formanden aflægger beretning.
 
Spørgsmål: Der var ikke spørgsmål.
 
 1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 
Regnskabet er udleveret på generalforsamlingen. Arne Elkær gennemgik væsentlige punkter.
 
Spørgsmål: Der var ikke spørgsmål.
 
 1. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
   
  Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægterne:
  §3 stk.2 foreslås slettet. Årsagen til forslaget, er at paragraffen ikke længere er tidssvarende.
  ”Selskaber eller fælleskommunale virksomheder hvor Fredericia Kommune er medejer”,
  dækker så bredt, at kravet om, at motionscenter, ikke må være i konkurrence med kommercielle centre, med stor sandsynlighed overtrædes. Ændringen betyder desværre, at 5 medlemmer ikke længere kan være medlem. Disse medlemmer vil selvfølgelig blive personligt kontaktet.
 
Forslaget vedtages.
 
 1. Fastsættelse af næste års kontingent.
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr./md.
Bestyrelsen foreslår uændret indmeldelsesgebyr på 200 kr./md.
Der er ikke andre forslag til kontingent.
Vedtagelse: Kontingent og indmeldelsesgebyr fastholdes. 
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 
Anne-Grethe Eriksen, Hanne Friis og Lasse Hasle Nørgaard genvælges.
Linda Olesen vælges som 1. suppleant
Ann Ravnsvalg Vælges som 2. suppleant.
 
 1. Valg af en bilagskontrollant og en suppleant.
Som bilagskontrollant vælges, Linda Olesen.
Som suppleant vælges: Arne Thomsen.
 
 1. Eventuelt.

 
Bobby fortæller om Jumping.
Jannie fortæller om E-gym prøvetimer, mulighed for HIIT hold, og cykling.
Ann fortæller om prøvetimer.
Mary fortæller om senior fitness.
 
Jubilar:
Margit, 30 år.
Arne, 30 år.
 
Lasse oplyser at nye instruktører efterlyses. Går du med en instruktør i maven eller kender du en der gør så henvend dig til Lasse eller en anden instruktør.
 
Mulige kommende instruktører:
Susanne Brandt, Paul Oxbøll.
 

Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Vendersgade v. Klods Hans | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com