For medlemmer » Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling i Motionsklubben Rådhuset

afholdes hvert år i første kvartal


Indkaldelse

MARTS 2024 KL. 18.00 


STED: KANTINEN RÅDHUSET  (Vi mødes nede ved Motionscentret)

Fast dagsorden til ordinær generalforsamling

  1. Valg af dirigent.

  2. Formanden aflægger beretning.

  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

  4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

  5. Fastsættelse af næste års kontingent.

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

  7. Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant.

  8. Eventuelt.


Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse opslås i centret, her på hjemmesiden og mailes til medlemmerne.

  • Referater findes under årstallet i venstre side.

BESTIL MAD HER

Tilmelding til spisning er nødvendig. Sidste frist for tilmelding er 2. marts 2023
Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Danmarkstræde, indgang G | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com