For medlemmer » Generalforsamling » Referat 2024

Referat fra generalforsamling i Motionscentret Rådhuset

7. MARTS 2024 KL. 18.00 

 

Formanden beklagede, at bestyrelsen havde hængt indkaldelsen for sent i centret. Men der var sendt invitation til alle via mail og indkaldelsen var ligeledes lagt på hjemmeside og Facebook inden for tidsfristen.

 
 1. Valg af dirigent.
  Jørgen Møller blev valgt som dirigent og han konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt trods ovennævnte kiks.

   

 2. Formanden aflægger beretning.
  Beretning ses nedenfor referatet.
  Beslutning: Beretningen blev godkendt.

   

 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
  Kassereren gennemgik regnskabet.
  Beslutning: Godkendt

   

 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
  Ingen indkomne forslag.

   

 5. Fastsættelse af næste års kontingent.
  Beslutning: uændret 100 kr. pr. måned og 200 kr. i indmeldelsesgebyr.

   

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  På valg var
  bestyrelsesmedlemmer: Arne Elkjær og Mary Larsen

Suppleanter: Linda Olesen - 1. suppleant og Ann Ragnsval - 2. suppleant
Beslutning: Alle blev genvalgt

 

 1. Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant.

Leif Nielsen - bilagskontrollant og Arne Thomsen - suppleant.
Beslutning: Begge blev genvalgt

 

 1. Eventuelt.
  Intet.
  Dirigenten takkede for god ro og orden.
Årsberetning 2023
Kære Alle
Min beretning om året 2022, bliver forholdsvis kort.
Som jeg skrev i mit julebrev, har året 2023 været et stille år i Motionscentret. Forstået på den måde at, I 2023 har vi ikke haft nogen væsentlige investeringer, eller nye tiltag. Vi har dog tilbudt kommunen og yde et betragtelig tilskud til renovering af vores brusenicher, men det ser ud til og trække lidt ud. Omklædningsrummene tilhører rådhuset og kan benyttes af alle ansatte, og derfor vil vi gerne have et samarbejde i gang omkring dette. Så det håber vi på og få til i løbet af året.
Som jeg også nævnte i julebrevet, så køre de hold vi har fornuftigt, med den samme faste medlemsskare, men ind imellem er der dog nye medlemmer som kommer til. Til trods for at der i løbet af året ikke er sket så meget nyt, har vi stadig de samme trofaste instruktører, som uge efter uge stiller beredvilligt op og det vil jeg rigtig gerne sige jer stor tak for.
Vi har i årenes løb, afprøvet lidt forskellige hold, vi er altid åbne for nye ideer og tiltag, hvis nogen skulle have tid og lyst til og opstarte noget hold træning, er de meget velkomne til og tage fat i os.
 Men jeg tror at vores center er og bliver et center hvor rigtig mange af vores medlemmer søger den individuelle træning. Og det skal vi bestem også være glade for. Jeg har flere gange fået henvendelser fra folk, som godt kunne tænke sig og se vores center inden de melder sig ind, og det prøver vi selvfølgelig og efterkomme. Hver gang er folk overraskede over hvor meget udstyr vi egentlig har dernede og melder sig som oftest ind med det samme. Og det synes jeg vi skal være stolte af.
Vi er alle frivillige og vores center skal heller ikke kunne de samme ting som andre fitnesscentre i byen.
 
I 2022 tiltrådte Peder som vores husforvalter. Det tror jeg vi er flere som er rigtig glade for, jeg kan se at du går og får ordnet flere ting dernede, og det sætter jeg stor pris på. Det sidste jeg bad dig om og kigge på, var skabet med alle de våde håndklæder. Der var ved og udvikle sig mug derinde, da der simpelthen ikke kom nok luft ind i skabet. Det har du også fået ordnet, så det ser pænt ud, og nu er der luft i skabet. Tak Peder.
 
Som jeg lige har skrevet ud til jer alle, har vi på det sidste desværre opdaget at der er flere som tager ikke-medlemmer med i centret eller låner deres chip ud til andre. Sådan har det nok altid været, og det er også helt i orden, at man viser centret til en kollega eller ægtefælle, men…. når der kommer teenagere, som har fået chippen af deres bedstemor eller når vi opdager at de samme kommer ofte, ja så bliver formanden knotten… Så jeg håber det for en tid kan stoppes.
 
Det skal ikke være mit sidste ord i denne beretning… Det sidste skal være ord, som jeg har også har brugt i mine forrige beretninger. Tak til jer alle, tak til jer som er mødt op her i aften. Uden jer havde vi slet ikke noget Motionscenter.
 
Hanne Friis Sørensen
Formand

 
 
 
 
 
 
 
Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Vendersgade v. Klods Hans | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com