For medlemmer » Generalforsamling » Referat 2022

Referat generalforsamling 2022 

 

TORSDAG D. 3 MARTS KL. 18.00 

STED: KANTINEN RÅDHUSET  

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
 5. Fastsættelse af næste års kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 7. Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant.
 8. Eventuelt.

Referat:

 1. Valg af dirigent.

Som dirigent vælges Jørgen Honore Møller. 

JHM konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 1. Formanden aflægger beretning.

Generalforsamling Marts 2022

Årsberetning 2021

Kære Alle

Året 2021 har i sandhed ikke været det største år i motionscentret historie.

Den første del af året, var præget af nedlukning og i Maj åbnede vi centret i begrænset omfang. Både bestyrelse og instruktører har ydet en ekstra indsats både med rengøring i centret og en ekstra vagtplan så vi kunne holde centret åbent og overholde restriktionerne. Vi har prøvet og kompensere lukningerne med gratis kontingent, men ikke hele tiden. I har også alle betalt kontingent hvor centret har været lukket.

 Det er vi meget taknemmelige for og det har også været medvirkende årsag til, at vi i efteråret kunne præsentere de 8 nye maskiner fra Egym.

Det har været en stor investering for Centret og det har krævet mange undersøgelser, indhentning af tilbud, snakke i bestyrelsen og instruktørgruppe - både frem og tilbage - holder det, er det nødvendigt, har vi råd osv.

Også her har næsten alle instruktører ydet en ekstra indsats, så vi hurtig kunne tilbyde jer medlemmer en prøvetime og få udleveret armbånd. Pt har vi x antal medlemmer igennem og det er vi meget tilfredse med.

Jeg var en af dem som ikke var særlig imponeret over maskinerne og kunne nok ikke helt se fidusen med dem. Men…. Jeg trækker det i mig, jeg kan godt se hvad det er de kan. Men husk nu lige at den funktionelle træning med de løse vægte stadig kan noget… her tænker jeg selvfølgelig på balance og træning af flere muskelgrupper samtidig.

 Det stopper ikke her, med de nye tiltag…. I Tirsdags ankom der 9 nye trampoliner , hvem havde nu troet at vi turde noget med trampoliner nede i vores kælder…. Man skulle jo næsten tro det er en ok reklame… Men det tør vi godt.. og der ER højt nok til loft…

Bobby og hans kone Dorte er begge blevet uddannet i Jumping fittnes som i lige har modtaget en mail om. Vi glæder os rigtig meget til de kommer i gang. Vi har i første omgang  indkøbt 8 trampoliner til medlemmerne og en til instruktøren. Vi tror på det bliver en succes og jeg håber i alle vil tage godt noget af det nyeste indenfor fitness. Hvis det skulle vise sig at holdet er fyldt op så skriv jer på ventelisten.  Det er på den måde vi kan se, om der bliver brug for og købe yderligere trampoliner.

Vi prøver hele tiden og prioritere hvad der skal udskiftes og hvad vi gerne vil have fokus på fremadrettet. Vi ved at for eksempel vores spinningcykler, trænger til en update. I dag kan man få cykler som er udstyret med måling af watt, km, puls og så videre. Og som vi lige har erfaret med egym maskinerne betyder det smarte elektronik ofte noget når man træner. Det giver for mange træningen en ny dimension, da det kan være medvirkende til og øge vores lyst til træning. Med andre ord det snyder vores hjerner til og yde lidt ekstra. Nye cykler er en stor investering og vores kære kasser har jo stort set ikke et hår på hovedet, sådan som pengene fosser ud af kassen. Men det er et af de ting som står højt på vores ønskeliste, da vi tror på der stadig er interesse for cykling.

 

I formandens beretning ses der tilbage på året der gik….. Jeg vil også gerne se fremad… Vi har igennem en længere periode søgt nye instruktører. Det har også givet pote, vi har fået Malene som selv, meget ofte, ses i centret i fuld gang med træning. Velkommen Malene.. Og som før nævnt er Bobbys kone Dorte kommet med på holdet som ny instruktør i Jumping fitness.  Vi har i bestyrelsen og på instruktørmøder ofte haft snakken om hvad vi vil med vores center, hvordan skal det hænge sammen, hvilke tiltag skal vi lave. Vi har ofte strandet på at vi mangler hænder, det er frivilligt arbejde og en del af os har fuldtidsarbejde og en familie der også skal passes ved siden af, så derfor kan det nogle gange være svært og skal ligge alt for mange timer om ugen i centret…

Derfor vil vi gerne have flere instruktører… der hænger stadig et opslag nede på vores opslagstavle. Vi høre meget gerne fra jer hvis i kender nogen eller selv kunne have lyst til og prøve kræfter i instruktørrollen. Enten som prøvetime instruktør eller i har en god ide til holdtræning. Vi bestræber os på og uddanne vores instruktør på bedste vis, således de har den rette viden og kompetence til og betjene jer medlemmer….. så kom frisk…. Vi bider ikke. Det er selvfølgelig frivilligt arbejde, men vi bestræber os på og belønne vores instruktører på bedste vis. I form af tøjpenge og sociale arrangementer.

 Til sidst vil jeg rette en stor tak til alle jer, som bruger centret. I har og er virkelig gode til og hjælpe med til, at vores center fungerer. Her tænker jeg på alt den ekstra hygiejne vi har været udsat for de sidste par år. Jeg ser ikke nogen som ikke har håndklæde og sæbe dispenser med rundt når de træner. I er mega gode til og få tørret af, så jeg tror ikke på, at der er nogen virusser som har særlig gode betingelser nede hos os. Rigtig mange af jer tager også lige en favnfuld håndklæder ud af tørretumbler eller ind i vaskemaskinen. Tak for det.

Jeg håber at vi sammen kan blive ved med og få det bedste ud af vores center og det kan blive ved med og være et Motionscenter som alle kommunens ansatte og ægtefælle kan have gavn af. Tak

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. 

 1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

Arne fremlagde regnskabet. Grundet store investeringer er der underskud på årets regnskab. Der er dog penge i kassen til klubbens drift og i øvrigt betaling af de netop leverede trampoliner.  

Der anmodes fra forsamlingen om at gå mere til leverandøren af koldtvands dispenseren. Arne oplyser at leverandøren har lovet levering af ny dispenser, men leveringsdato er ukendt. 

 1. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsen har ikke stillet forslag. 

 1. Fastsættelse af næste års kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr./md. 

Bestyrelsen foreslår uændret indmeldelsesgebyr på 200 kr./md. 

Der er ikke andre forslag til kontingent. 

Kontingent og indmeldelsesgebyr fastholdes.  

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Ordinær medlem:

På valg er Arne Elkjær og Mary Larsen. Begge modtager genvalg. 

Arne og Mary genvælges. 

Suppleant:

1. suppleant Michela Madvig Jørgensen, 2. suppleant Ann Ragnsvald. 

 

Michela genvælges som 1. suppleant. Ann genvælges som 2. suppleant. 

 1. Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant.

På valg er:

Bilagskontrollant.

Leif Nielsen er på valg. Leif modtager genvalg. 

 

Bilagskontrollant suppleant:

Arne Thomsen. Arne modtager genvalg. 

 

Leif og Arne genvælges. 

 

 1. Eventuelt.

Klager vedr. rengøring rettes til bestyrelsen eller instruktører. 

E-Gym. Ny app. E-gym+. Ønskes der træning med E-Gym + programmer skal dette skal ved henvendelse til en instruktør. Instruktion kan bookes på motionraadhuset.dk

Jubilæum:

Grethe 30 år. 

Mary 30 år. 

Grethe og Mary modtog blomster. 

HHH har overtaget rengøring i centeret efter Berit.

 

Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Vendersgade v. Klods Hans | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com