For medlemmer » Generalforsamling » Referat 2019

 Referat af Generalforsamling 28. februar 2019 kl. 18 i kantinen på Rådhuset.

 1. Valg af dirigent.
  1. Som dirigent vælges Jørgen Honoré Møller
 2. Formanden aflægger beretning - se beretningen nedenfor.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
  1. Arne Elkjær fremlagde regnskab. b. Regnskabet blev godkendt.
 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
  1. Der var ingen forslag.
 5. Fastsættelse af næste års kontingent.
  1. Kontingent fastholdes (75 kr./md.)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er bestyrelsesmedlemmerne Bobby Bhatia, Hanne Friis Sørensen og Lasse Nørgaard. Følgende suppleanter er på valg - Anne Grethe Eriksen og Leif Nielsen
  1. Bobby Bhatia, Hanne Friis Sørensen og Lasse Nørgaard genvælges.
  2. Anne Grethe Eriksen og Leif Nielsen genvælges som suppleanter.
 7. Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant. På valg er Flemming Gregersen som bilagskontrollant og Linda Holmegaard Olesen som suppleant.
  1. Linda Holmegaard Olesen vælges som bilagskontrollant.
  2. Arne Thomsen vælges som suppleant.
 8. Eventuelt.
  1. Ønske om opsætning af “håndtag” ved udgang fra bruser i dameomklædning, 

Formandens beretning: 
Kære alle. Tak for fremmødet til generalforsamlingen. Jeg vil med denne beretning, i store træk, forsøge at guide jer igennem 2018, set med bestyrelsen og mine øjne. 

2018 var året, hvor vi efter et års tænkepause, skulle have indrettet vores multirum. Der blev idégeneret blandt bestyrelse og instruktører, men den endelige udfærdigelse blev lagt i hænderne på et meget sagkyndigt udvalg, med Mary i spidsen. Jeg synes selv at vi er nået frem til et godt resultat. Der er kommet orden og styr på rummet, og der er indkøbt flere redskaber, så rummet er brugbart til mange forskellige funktionaliteter. Inden for vores holdtræning er der også i løbet af 2018 sket en række ændringer. 

I løbet af meget kort tid, hen over sensommeren, måtte vi sige farvel til vores to yoga instruktører, Helle og Louise. Ikke fordi de var utilfredse (det gav de i hvert fald udtryk for), men pga. job skifte og længerevarende rejse. Gode råd var dyre, fordi yoga holdene var fint besøgte. Da vi ikke lige kendte nogen yogainstruktører, og da det ikke bare lige er sådan at uddanne nye, valgte vi at søge efter interesserede instruktører. Vi fik henvendelse fra Lisbeth og Karina, som begge blev ansat på prøve. Efter prøveperioden har vi sammen med Karina valgt at fortsætte samarbejdet. Det er vi rigtig glade for. 

Liv har gennem flere år kørt et kombineret spinning/funktionel træningshold. Liv var kørt lidt fast i det, og dette kombineret med at Hanne godt kunne tænke sig at starte et nyt hold op, baseret på de funktionelle principper har gjort, at de i fællesskab har opstartet et hold med brug af krop, bold og vægte til træningen. Der er blevet taget godt imod det, så til jer der endnu ikke har prøvet det – se og få det prøvet. 

Som noget nyt tilbyder vi nu også, at medlemmer kan leje et skab til et meget lille beløb. Vi have en masse mindre skabe som ikke er blevet brugt gennem flere år. Dem fik vi tømt, rengjort og opgraderet med låse og nøgle, og udlejes nu for den nette sum af 100 kr. pr. år. Det har været efterspurgt og nu er tilbuddet der. 

På instruktørsiden har vi sagt farvel til Tommy, Benny og Jens Erik. Alle har været i klubben i rigtig mange år, så de vil blive savnet. En stor tak for deres indsats 

Så kunne jeg slutte min beretning her, for set med de store linjer er det som er synligt, er der ikke sket meget mere i centret. Men det er der bag linjerne….og det vil jeg gerne fortælle lidt mere om. Jeg vil godt være ærlig og fortælle, at 2018 faktisk har været et hårdt år på de indre linjer. Hårdt forstået på den måde, at der er blevet arbejdet rigtig meget på de indre linjer. I starten af året kiggede vi i bestyrelsen hinanden i øjnene. Vi spurgte os selv om vi gjorde det godt nok. Det er faktisk en meget sund øvelse. 

Vi havde herefter en række meget intensive og også dybdegående snakke om vores egen rolle som bestyrelsesmedlemmer og hvad vores indsats også har af afsmittende virkning på resten af klubben. Det skal ingen hemmelighed være, at udgangspunktet var, at vi selv synes vi var kørt fast. Det gjaldt både os som bestyrelse, men også på instruktør siden. Vi følte at vi kørte meget i den samme rille, at vi måske ikke længere var så sprudlende og måske heller ikke så engagerede som vi burde være. I bestyrelsen var vi ret ærlige og også konkrete og kontante over for hinanden. Det var de aftalte spilleregler, og det skal man også kunne tåle i en foreningen, hvis man vil udvikling. 

For mig personligt betød det også, at jeg reflekterer meget over min rolle som bestyrelsesmedlem og også som formand. Hvor meget ville jeg det, og hvis jeg gerne ville det, gjorde jeg det så også godt nok? Jeg synes faktisk ikke jeg gjorde det godt nok. Jeg var gået i stå, og det var ikke altid de opgaver der lå på mine skuldre, der havde første prioritet. Så hvis jeg stadig skulle være aktiv for klubben, så var der brug for en anden indstilling fra mig. Andet kunne jeg ikke tillade mig over for klubben. Jeg valgte at fortsætte, hvilket resten af bestyrelsen også gjorde, fordi vi holder af klubben, og også mener vi har noget at byde ind med. 

Vi har derfor i løbet af 2018 arbejdet meget, med henblik på at udvikle os selv og foreningen. Instruktørerne har været indkaldt til en række seancer, hvor de selv har budt ind med forslag til hvordan vi kan og skal udvikle klubben. Vi har bl.a. som en konsekvens af vores arbejde, valgt at nedsætte nogle naturlige grupper blandt instruktører, som får mere selvstændigt ansvar, og også selv skal være mere opsøgende på at udvikle sig. Som bestyrelse skal vi stadig sætte de overordnede rammer og det vil vi. Vi er i en proces, hvor vi gerne vil udvikle os, og har derfor engageret os med en konsulent fra bevæg dig for livet. Bevæg dig for livet er et partnerskab mellem DGI, DIF, Nordeafonden og Trygfonden. Målet er at 75 % af befolkningen i 2025 skal dyrke idræt og 50 % skal dyrke det i en foreningen. 

Det er rigtig godt at blive udfordret af personer, som er kompetente og kan se på klubben med andre øjne. Det gør vi nu, med Trine fra Bevæg dig for livet. Processen med udvikling af os instruktører og bestyrelse er sat i gang, og vil foregå henover 2019. Det skulle forhåbentlig også gerne komme jer til gode. Jeg synes personligt selv at jeg har en anden gejst, som jeg håber i har kunne mærke og også kan mærke fremadrettet. Jeg vil slutte af med at sige tak til bestyrelse og instruktører for året der gik. Som nævnt har det ikke været lige nemt hele året. Vi har og er stadig igennem en proces som har været nødvendigt. Tak fordi i alle byder godt ind og holder ud. 

Tak til alle jer medlemmer. Jeg synes faktisk at i generelt er ret gode til at passe på centret. 

Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Vendersgade v. Klods Hans | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com