For medlemmer » Generalforsamling » Referat 2021

Generalforsamling i Motionscentret Rådhuset, torsdag den 25.03.21 kl. 17.30 via Teams

Dagsorden, jf. vedtægterne

 

1.    Valg af dirigent.

Som dirigent vælges Jannie H. Sadolin. 

Jannie konstateres at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt. 

2.    Formanden aflægger beretning

-      Ved Bobby Bhatia - se formanden beretning nederst.

Ingen bemærkninger til formandens beretning. 

3.    Kassereren forelægger det reviderede regnskab

-      Ved Arne Elkjær

Kontingentfri i nogle måneder

Ekstra rengøring

Ingen bemærkninger til kassererens fremlæggelse af regnskab. 

4.    Forslag fra medlemmer og bestyrelse

-      Der er ikke indkommet forslag.

5.    Fastsættelse af næste års kontingent

Forslag fra bestyrelsen om at hæve kontingent til 100 kr./md. 

Til investering i I gym og nye cykler.  

Stigning af kontingent vedtaget. 

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

-      På valg til bestyrelsen er Bobby Bhatia, Lasse Nørgaard og Hanne Friis Sørensen. Bobby Bhatia ønsker ikke genvalg. Anne Grethe Eriksen der p.t. er suppleant, stiller sit mandat til rådighed.

Lasse, Anne Grethe, Hanne vælges. 

-      Anne Grethe Eriksen og Ann Ragnsvald er på valg. Såfremt Anne Grethe Eriksen vælges til bestyrelsen, stiller Michela Madvig Jørgensen sit mandat til rådighed som suppleant.

Michela vælges til 1. suppleant

Ann vælges til 2. suppleant

 

7.    Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant.

-      På valg som bilagskontrollant er Linda Holmegaard Olsen.

Genvalg af Linda. 

-      På valg som bilagskontrollant suppleant er Arne Thomsen.

Genvalg af Arne Thomsen

8.    Eventuelt.

Der spørges til åbning af hold. Detter er der ikke klarhed om. Foreløbigt kigger vi på den 6. maj. 

 

Beretning 2021.

Den 11. marts 2020 er for de fleste danskere en skelsættende dag. Den aften gik vore statsminister Mette Frederiksen på banen, og fortalte at Danmark lukker ned på grund af udviklingen i CORONA eller COVID-19 som andre ynder at kalde det.

Det fik også en stor betydning for vores center. Allerede dagen efter, den 12. marts lukkede centret ned. Hvad vi i første omgang troede kun skulle være en mindre lukning i nogle uger, blev en længere lukning.

Bølge 1 varede i 3 måneder, og det var først den 15.06.20 at centret igen kunne lukke dørene op, men med restriktioner. Der var ingen holdtræning, omklædningsrummene måtte ikke benyttes, ligesom flere af redskaberne heller ikke måtte benyttes. Daglig rengøring var også et krav. Men vi var i gang igen, hvilket rigtig mange var glade for.

Hen over sommeren kunne vi lukke op igen for omklædningsrummene, dog med begrænsning på 3 personer af gangen. I september kunne vi så lukke op for holdtræning igen, men også her var der begrænsninger. Maks ti i multirummet og maks 6 i cykelrummet. Men igen, hvor var det bare dejligt at være i gang igen.

Desværre fik vi så bølge 2, og den 11. december 2020 måtte vi lukke igen, og vi har været lukket lige siden. Som det ser ud lige nu, får vi tidligst lov til at åbne op igen den 6. maj, dvs. efter næsten 5 måneder. Det er hårdt for mange, incl. Undertegnede. Jeg savner både styrketræning og spinning der er med til at holde min krop vedlige.

Har vi så slet ikke lavet noget i bestyrelsen og blandt instruktørerne i de lange perioder der har været lukket? Jo det har vi da. For mit eget vedkommende kan jeg se, at jeg har sendt 18 nyhedsbreve ud i 2020. Det er mere end dobbelt så mange end jeg plejer at sende ud, så på den front har jeg ikke kedet mig.

Så må vi også erkende at CORONAen har gjort at vi har fået et meget større fokus på rengøring og hygiejne i centret. I første omgang betalte vi os for daglig rengøring i centret, og efterfølgende har alle instruktørerne haft en tjans med daglig rengøring af overflader. Vi har fået indkøbt større mængder af håndsprit, samt sat flere dispensere op med håndsprit. Vi har købt engangs plastik overtræk til sko, så man beskytter gulvet i centret, hvis man bruger sko, der også er anvendt udendørs. Ligeledes har vi også indskærpet at alle redskaber og maskiner skal rengøres efter hvert brug. Så vi har brugt noget tid på at sikre os, at vi har en høj rengøring og hygiejne standard i centret. Heldigvis var det også noget Fredericia Kommunes hygiejnesygeplejerske kunne bekræfte os i.

Fordi mange begyndte at komme omklædt hjemmefra, investerede vi også i tøj- og sko stativ ude på gangen. Så er det nu muligt at hænge sit overtøj her, og placere udendørs sko, når man er inde og træne. Samtidigt valgte vi også at købe et ekstra tøjstativ, hvor de medarbejdere der cykler til arbejde, kan hænge deres tøj.

I februar/marts var vi gået i gang med at kigge på nye maskiner til centret. Det fortalte jeg vist på sidste generalforsamling. Men CORONAen gjorde at vi udskød beslutningen, da nedlukningen også havde effekt på vores økonomi, da vi også gav noget kontingentfritagelse, og vi var samtidigt også usikre på hvordan medlemsudviklingen ville blive. Vi har nu igen begyndt at kigge på nye investeringer, og bestyrelsen er også ved at være tæt på at tage en beslutning om hvad man vil investere i.

I foråret havde vi allerede planlagt et kombineret åbent hus/. Det måtte vi også aflyse, og vi har ikke haft muligheden for at holde det endnu. Vi skal være helt sikre på at smitte tallet er lavt, før vi tør begive os ud i en sådan begivenhed.

2021 er også året, hvor klubben har 30 års jubilæum. Det vil vi også meget gerne fejre i en eller anden form, men igen så ved vi ikke hvordan situationen er den kommende tid, så vi har ikke turde planlægge noget. Forhåbentligt vil der komme en åbning senere i år, hvor det kan lade sige gøre at fejre klubben.

Coronaen har derfor haft en stor betydning for året 2020 i centret, men også for os alle generelt i samfundet. Vi er mange der efterhånden har fået coronahår. Det udtryk bruger jeg selv om mit utæmmede hår, der ikke er blevet klippet i over 3 måneder. Jeg har også læst om undersøgelser på unge mennesker der ikke bevæger sig ret meget under coronaen, de tager på, og deres mentale tilstand er faldende. Det er selvfølgelig ikke rart. Jeg savner også at komme i centret, ligesom jeg tror flere af jer gør. Men hold ud. Tænk i alternativer for at holde jer i gang, for det er bare så vigtigt. Jeg har selv fået en rutine med at komme ud hver morgen med min kone og hund, inden vi skal på arbejde. Løbetur 6 gange om ugen, og gåtur en gang. To af dagene er vi også forbi det udendørs fitness areal ved sygehuset. Det er ikke det samme, men det er et godt alternativ. Så husk det nu – i kan godt finde alternativer.

Så er det vist tiden til at slutte af. Når jeg er færdig her, så er det min sidste beretning som formand, og i det hele taget som bestyrelsesmedlem. Det blev til omkring 16 år, hvoraf de 9 år har været som formand. Beslutningen har været velovervejet, og blev allerede taget tilbage i december.

Jeg har været glad for min tid i bestyrelsen. Men jeg er også nået til et punkt i mit liv, hvor jeg også er mere bevidst om hvad mine egne holdninger og værdier er. Det er noget jeg holder mere og mere fast i.

Igennem en årrække sad jeg også i en anden bestyrelse – Djøf offentligt bestyrelse. Her var jeg selv med til at foreslå nogle vedtægtsændringer, så man maksimalt kan sidde 3 valgperioder i bestyrelsen, dvs. 6 år. Det havde vi dengang en rigtig god drøftelse om, og jeg kunne faktisk godt se nogle gode tanker med det.

Nu kan man ikke helt sammenligne den her bestyrelse med motionscentrets bestyrelse, for der er meget stor forskel på dem. Dels repræsenterer Djøf offentlig næsten 30.000 medlemmer, dels er der ikke problemer med at få kandidater til bestyrelsen.

Men de tanker der ligger bag et maksimalt antal år kan jeg faktisk godt lide. Der er til tider behov for noget fornyelse. Det er sundt. …og det synes også der er behov for nu.

Jeg kunne her sidst på året se, at flere af de ting vi diskuterede i motionscentrets bestyrelse gik i ring. Vi havde været der før, vi havde diskuteret de samme emner før, og vi havde brugt de samme argumenter før  …og når jeg har det sådan, så synes jeg også at det må jeg tage konsekvensen af – for klubbens skyld – jeg trækker mig, så der kan komme noget nyt blod ind.

Ligeledes synes jeg også at det er på tide at der også er andre der tager ansvar for klubben. Det er Tordenskjolds soldater der bidrager til at holde klubben kørende, og det må gerne bredes ud, så der er flere der tager ansvar for klubben.

Det er måske lidt hård sagt, men det er nu engang min holdning, og den står jeg fast på. Derfor håber jeg også at i når vi senere skal stemme, at i er med på at stemme Anne Grethe ind i bestyrelsen, da jeg er sikker på at hun kan tilføre klubben noget ny dynamik. Ligeledes er det også derfor at jeg har spurgt Michela om hun vil stille op som suppleant. Hun kommer også ”udefra” og er sikker på at hun også vil bidrage med noget nyt, hvis hun engang kommer i bestyrelsen.

Det var alt for mig. Tak for alle årene til jer i bestyrelsen. Der har været mange hyggelige timer, men også til tider ophidsede diskussioner. Ligeledes tak til alle jer instruktører. Jeg vil stadig være en del af klubben, men kun som instruktør, for det brænder jeg stadig for.

Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Vendersgade v. Klods Hans | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com