For medlemmer » Generalforsamling » Referat 2015
​Referat af generalforsamling i Motionsklubben Rådhuset.

Dato: 26.02.2015 kl. 18.00

Sted: Rådhusets kantine. 

Dagsorden, jf. vedtægterne §9:

1. Valg af dirigent

Gunnar Sparre blev valgt som dirigent.

2. Formanden aflægger beretning. 

Formandsberetning 2014 – Motionsklubben Rådhuset.

Hvad er der sket det seneste års tid?

I 2014 fik vi pyntet centret op med nogle malerier. Som jeg fortalte på sidste 

generalforsamling, så havde vi engageret os med en yngre graffiti maler, som fik 

nogenlunde frie hænder til at udsmykke vores center. Det er der kommet nogle meget 

farvestrålende kollager ud af. Det er altid smag og behag hvad der er kønt, men jeg synes 

det har pyntet i centret, og jeg tager også mig selv i, af og til, at beundre dem.

I maj måned havde vi et brush up kursus for vores instruktører. Vi havde engageret en 

underviser fra DGI til at komme for give os et fornyet indspark i forhold til træning i 

motionscenter. 

I september måned var instruktører og bestyrelse på en inspirationstur til La Santa. Det var 

en god og udbytterig tur. Det tror jeg godt jeg kan sige på alles vegne. Jeg kom selv hjem 

med fornyet energi, efter at have prøvet mange forskellige træningsformer af.

På baggrund af vores tur til La Santa, havde vi i starten af 2015 igen engageret en instruktør 

hos DGI. Over to aftener fik vores instruktører noget mere indblik i de to træningsformer 

der hedder TRX og HIIT. 

På instruktørsiden har vi ikke haft nogen frafald. Tværtimod har vi valgt at opruste med 

endnu en instruktør. Frank Jensen, som er kommet i centret gennem flere år, hovedsagligt 

på spinningsholdene, er blevet uddannet som spinningsinstruktør, og kører p.t. fast som 

instruktør for hold der er baseret på begyndere. Vi er glade for at have indlemmet Frank i 

vores trup.

I de sidste par år har vi hvert år haft en dag med marathonspinning. Det gjorde vi igen i 

starten af 2015, men denne gang havde vi udvidet tilbuddet, så det blev en aktivitetsdag, 

hvor man også kunne komme og prøve vores forskellige hold, og ligeledes havde man 

mulighed for at få en prøvetime og blive meldt ind på dagen. Der var aktivitet i centret i 

løbet af dagen. Der blev ikke meldt mange nye ind den dag. Omvendt tror jeg at de af vores 

medlemmer der kom den dag, havde en fornøjelig dag, og det er mindst lige så vigtigt.

Som en afsluttende bemærkning om aktiviteter det forgange år, vil jeg lige nævne 

seniorfitness. Vi kører med forskellig holdtræninger. Seniorfitness er vores nyeste skud på 

stammen, som vi startede op for ca. 1 år siden. Det må siges at være en ubetinget succes. 

Jeg tror nærmest at de kører med fuldt hold hele tiden, og der opleves også ventelister til 

holdet. Selvom jeg ikke er meget for det, må jeg jo rose de to herrer Arne og Jørgen. 

Umiddelbart skulle man tror at de vil skræmme medlemmerne væk, men det har jo ikke 

været tilfældet. Godt at se, at i har besindet jer. Jeg har af gode grunde ikke prøvet at være 

med, da jeg jo ikke er gammel nok til det endnu, men jeg hører kun godt om det. Vi er jo 

også glade for at vi kan tilbyde en aktivitet, der kan holde jer ”gamle” i gang. Ligeledes har i 

jo så noget at stå op til om onsdagen, i stedet for at ligge på jeres flade hele dagen. … og så 

ved jeg jo også godt, at niveaet er tilpasset jeres fremskredne alder – men det taler vi ikke 

mere om.

Vi fik sidste år vedtaget 4 hovedværdier, som er

 Rummelighed

 Kvalitet

 Engagement

 Dialog og kommunikation.

Hovedværdierne er grundstammen om det vi foretager os i foreningen. Jeg synes vi rammer 

meget godt inden for disse hovedværdier med det vi har foretaget os i det forgange år. Dog 

er hovedværdien ”Dialog og kommunikation” ikke rigtig blevet berørt - er det virkelig 

rigtigt? Ikke helt. Jeg vil godt bruge den næste del af min beretning til at gå lidt mere i 

dybden med den.

Dialog og kommunikation

De elektroniske medier gør en forskel. Det har de i hvert fald gjort i vores center. Indtil for 

ca. to år siden, var vores medlemsstyring baseret på indmeldelsesblanketter, der var 

arkiveret i mapper/kasser. For ca. to år siden satte vi et arbejde i gang med at få registreret 

alle jer medlemmer i vores medlemssystem der hedder Conventus. Det var et kæmpe 

stykke arbejde, som især Mary og Arne Thomsen fra bestyrelsen brugte en del tid på. Men 

arbejdet betød også at vi fik registreret alle jeres mailadresser og telefonnumre i vores 

system. Det har efterfølgende betydet, at vi meget nemt kan komme i kontakt med jer. Det 

er blot at logge ind på systemet, skrive en meddelelse, og så trykke send.  Meddelelserne 

kan sendes både som mail eller som sms. Fantastisk.

Det har også betydet jeg med jævne mellemrum sender nyhedsbreve ud til jer, så i kan 

følge med i hvad der sker i centret. Vi kan med vores system også med kort varsel kan 

advare jer, hvis der eksempelvis skal slukkes for vandet pga. reparationsarbejde. Personligt 

synes jeg det er en rigtig dejlig og nem måde at kommunikere på. Spørgsmålet er så, hvor 

grænsen for information går? Får i for meget information, får i for lidt, eller er det 

passende? Jeg ved det ikke. Men nogen af jer har skrevet/sagt, at i er meget glade for den 

information i får, og det lapper jeg selvfølgelig i mig 

Jeg parkerer den lige her, men kommer tilbage til Dialog og kommunikation.

Vi har oplevet faldende medlemstal de sidste par år. Det er vist ikke helt løgn, at det passer 

med at faldet begyndte omkring det tidspunkt hvor jeg blev formand. Så den kan jeg lige 

tænke lidt over

Mary var en fantastisk formand, så det er svært at efterfølge en som i den grad har været 

med til at udvikle og præge foreningen…. Men giv mig tid! Hun sad trods alt på posten i ca. 

20 år, så jeg har mange år til at lære det.

Vi har flere gange i bestyrelsen diskuteret hvorfor der er sket det fald. Det kan der gives 

mange forklaringer på, men noget af det vi i bestyrelsen er kommet frem til er bl.a.:

 For nogle år siden fik brandvæsnet deres eget center. Kort tid efter mistede vi vist hvad der 

svarer til 30 – 40 medlemmer. Det var et ikke ubetydeligt fald.

 Vi har som medlemsforening under Fredericia Kommune en begrænset ”kundeskare” som 

vi kan tiltrække. Det betyder bl.a. at veninder/venner som gerne vil træne sammen, ikke 

har mulighed for det, hvis den ene ikke er ansat i kommunen. For nogen er det at træne 

også noget socialt, og det kan vi ikke altid tilbyde, hvis ikke alle ens veninder/venner er 

ansat i Fredericia Kommune.

 Pladsen og omgivelserne. Vi har i de senere år tilbudt holdtræning. Men pga. den 

begrænsede plads i centret, og fordi vi er i en kælder, kan det virke trængt for nogen. Vi har 

også et maks. På antal deltagere, pga. den begrænsede plads. 

 Konkurrence. Der er et øget konkurrence op markedet for fitness centre. Vi kan bare se at 

FIC har oprustet med FICness, hvor man har et hav af muligheder. Ligeledes er Fresh fitness 

lige åbnet i byen, og de kan ligesom os tilbyde fri træning 24/7 og til en lav pris.

….og så vender jeg tilbage til Dialog og Kommunikation


Jeg har for et øjeblik siden nævnt de fordele der er ved at kommunikere med jer nu via 

vores medlemssystem Conventus. Men ulempen er også, at medlemmer som ikke bruger 

centret, hele tiden bliver erindret om at der er center som de betaler til, men ikke bruger. 

Det bliver man mindet om flere gange om året, med de nyhedsbreve og beskeder der bliver 

sendt ud. Det gjorde man ikke tidligere. Derfor er det også meget nemt lige at skive tilbage 

– jeg vil gerne meldes ud. Jeg skal være ærlig og sige, at dem har jeg da fået et par stykker 

af. Ærgerligt men vel også fair nok, hvis man ikke bruger centret, og ikke har intentioner om 

at bruge det. Sådan vil jeg også selv have det.

Så ser man så nøgternt på det, kan det ude fra godt virke som om at vi er en forening i 

tilbagegang. Men sådan ser jeg ikke på det. 

Når jeg ser tilbage på den tid jeg er kommet i centret, ser jeg mere aktivitet i centret. Vi har 

de seneste år fået flere hold op at stå, som giver en masse liv i centret. Vi har fået en 

køkken ø, hvor jeg tit ser folk sidde og få sig en sludder. Vi ser en tilstrømning til 

generalforsamlingen som vi aldrig tidligere har oplevet. Dette på trods af et medlemstal der 

er faldet. 

Så faktisk synes jeg der er kommet mere liv i centret, der er kommet mere snak i centret, 

medlemmerne kommer hinanden mere ved. Spørgsmålet er også om man kan og skal måle 

succes i medlemstal? Er det ikke bedre at måle succes i fremmøde, og godt samvær? 

… og mon ikke det har en afsmittende effekt at man kommer positivt herfra og dermed 

taler positivt om centret? 

… og er det ikke ok offer at de passive medlemmer som har betalt kontingent i mange år 

uden at komme i centret melder sig ud hvis gevinsten er, at medlemmerne får en platform, 

hvor information og kommunikation foretages problemfri?

Det synes jeg et okay offer, specielt også set i lyset af at vi stadig har en god økonomi. Så jeg 

mener klart vi har fået øget grad af dialog og kommunikation. Det er sikkert på bekostning 

af at vi har mistet nogle passive medlemmer. Men jeg har det fint med det, da jeg synes 

fordelene er klart at foretrække.  

Hvad sker der i den kommende tid?

Hvis jeg lige skal rette blikket lidt fremad, så har vi lige fået opsat en touch skærm i centret. 

Det er meningen at i som medlemmer kan bruge den, til at få inspiration til øvelser. Vi har 

købt en medlemslicens hos firmaet exor. Der er en database med over 4.000 øvelser. Her er 

både beskrivelser af øvelserne, tegning af øvelserne og videosekvenser, så man kan se 

hvordan øvelserne skal udføres. Der er ved at blive lavet en vejledning, så i kan navigere i 

systemet. Benyt jer endelig af lejligheden til at få ny inspiration.

I næste måned forventer vi at der kommer nyt inventar til omklædningsrummene. Det er i 

hvert fald bestilt. Det er også tiltrængt at vores omklædningsrum bliver opdateret.

Der er nedsat en gruppe blandt instruktører og bestyrelse, som skal kigge på hvad der kan 

være behov for af nyt udstyr. For nogle år siden besluttede vi i bestyrelsen, at vi gerne 

afsætter et rammebeløb på 150.000 kr. pr. år til ny investeringer. Så vi må se hvad der sker 

på den front.

Så har jeg for nogle uger siden sammen med Hanne, afholdt et møde med Kommunens 

ejendomsafdelingen. Vi har redegjort for at vi godt kunne ønske os lidt mere plads, specielt 

til vores hold. Der er ikke mange muligheder for at få mere plads nede i kælderen pt. Der er 

måske en mulighed, og det er lokalet lige ved siden af multirummet – dvs. der hvor 

holdtræningen foregår. Så det vil vi arbejde på, og så må vi se om det bærer frugt. 

Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til medlemmerne, for at selv at tage ansvar og passe 

på centret. Jeg synes, at det for det meste fungerer. I husker på at det er jeres center, og i 

derfor også selv er med til at holde orden.

Tak til instruktørerne for deres indsats – jeg er jo selv en af dem. Det er dejligt at i er 

engagerede, er kritiske, er med på at uddanne jeg, og er en stor del af, at vi har et godt 

center.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Vi er ikke altid enige, og bølgerne går også højt 

til tider, men vi respektere hinanden og hinandens forskelligheder, og finder altid en 

løsning. Det er også hvad rummelighed drejer sig om, og det er en af vores hovedværdier. 

Med disse ord, vil jeg gerne afslutte min beretning.

Margit Kjærgaard og Grethe Sørensen blev hædret for deres 20 års indsats for foreningen.

Bobby Bhatia blev hædret for sin 10 årige indsats for foreningen

Formandens beretning blev godkendt

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 

Foreningens egenkapital udgør ultimo 2014 ca. 424.000 kr.  -   årets resultat udviser 

et forbrug af egenkapitalen (underskud) på ca. 124.000 kr.

Regnskabet er kontrolleret og underskrevet af bilagskontrollanterne og blev omdelt 

på mødet.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

 Bestyrelsen foreslår at §3 i vedtægterne ændres, således at ordet ”Ansatte” 

udskiftes med ordet ”Fastansatte”. Bestyrelsen ønsker at præcisere at det kun er 

fastansatte der kan blive medlem af klubben. Der er langt mellem timelønnede der 

bliver medlem, men det har vist sig at give nogle administrative udfordringer. 

Forslaget begrundes på generalforsamlingen

Godkendt som indstillet af bestyrelsen.

5. Fastsættelse af næste års kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs.:

Indmeldelsesgebyr på 400 kr.

Månedligt kontingent på 75 kr.

Godkendt som indstillet af bestyrelsen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

I ulige år er 3 medlemmer af bestyrelsen på valg, jf. §6. På valg er Hanne Friis 

Sørensen, Arne Thomsen og Bobby Bhatia.

Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen, jf. §6. På valg er Lasse Hasle Nørgaard 

og Lotte Kirstine Hansen.

Hanne Friis Sørensen, Arne Thomsen og Bobby Bhatia blev genvalgt.

Suppleanterne Lasse Hasle Nørgaard og Lotte Kirstine Hansen blev genvalgt

7. Valg af 1 bilagskontrollant og suppleant. 

Der vælges 1 bilagskontrollant i lige år, jf. §7. På valg er Flemming Gregersen.

1 suppleant vælges for et år ad gangen. På valg er Jørgen Honore Møller. 

Genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår i stedet Anne Grethe Eriksen

Flemming Gregersen blev genvalgt som bilagskontrollant og Anne Grethe Eriksen 

blev valgt som suppleant.

8. Eventuelt. 

Indkomne forslag skal være formanden eller næstformanden i hænde, 

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ingen punkter fremsendt til behandling under eventuelt.
Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Vendersgade v. Klods Hans | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com