For medlemmer » Generalforsamling » Referat 2010

Generalforsamling 2010

Generalforsamling i Motionsklubben 2010


Referat fra ordinær generalforsamling i Motionsklubben Rådhuset torsdag den 25. februar 2009 kl. 18.00 i Motionscentret.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Karl Kr. Nielsen blev valgt

2. Formanden aflægger beretning.
Beretning for 2009 – Motionsklubben

Jeg vil endnu en gang aflægge beretning ud fra de vedtagne målsætninger vi har vedtaget i bestyrelsen.
Vi vil til enhver tid tilbyde et motionscenter, hvor
1. lokalerne er indbydende og behagelige
2. træningsprincipper, maskiner og udstyr lever op til moderne mennesker ønsker og krav
3. instruktørerne er veluddannede og ved hvad de har med at gøre.
4. medlemmerne føler sig velkomne og godt tilpas
5. instruktørerne også føler sig godt tilpas og føler sig værdsat

1. Lokalerne
Sidste år da vi mødtes til generalforsamling kunne vi samles i den anden ende af lokalerne i et lidt trist og kedeligt rum med en elendig akustik. Nu sidder vi her i vores splinternye multirum.

Og vi er godt på vej til at være færdige efter en lang lidt sej proces med at gøres vores nye center rart og indbydende. Jeg skal ikke trætte jer med de genvordigheder vi har haft undervejs, men i stedet glæde mig over at vi er så langt som vi er.

Vi har fået
• en flugtvej for enden af Motionscentret.
• Ventilationssystem i alle rummene
• Cykellokalet er færdigt og der er godt gang i cykelholdene.
• Selve Motionscentret er blevet udvidet og vi har flyttet rundt på tingene
• Det nye køkken er næsten færdigt
• Multirummet som vi er i nu, er også klar til at blive taget i brug.

I forbindelse med opsætning af det nye køkken har vi besluttet at få installeret en opvaskemaskine, så vi nu selv kan vaske krus. Desuden har vi sagt farvel til kaffemaskinen, i stedet er der installeret en Quoker, som giver kogende vand. Så I skal selv brygge kaffen fremover.
Vi har ligeledes droppet de dyre papirruller og i stedet erstattet dem med små håndklæder. Efter en prøveperiode med vask hos kantinen, har vi valgt selv at vaske håndklæder i rådhusets vaskemaskine.
Vi håber på, at I alle vil være med til, at vi kan opretholde center og køkken pænt og ryddeligt. Og jeg vil gerne opfordre til at bruge skabene uden for på gangen til tasker m.v.

Det er ingen hemmelighed, at disse ombygninger og forandringer har kostet penge. Klubben har selv bidraget med en del, men kommunen har også givet sin del. Det vil Arne komme nærmere ind på i sin redegørelse vedr. regnskabet.


2. Træningsprincipper, maskiner og udstyr lever op til moderne menneskers ønsker og krav
Vi har helt bevidst sat investeringerne i nye maskiner i bero og valgt at sætte fokus på cykling og holdtilbud i 2009 og 2010.

Funktionel træning – fortsætter vi med - evalueret løbende
Indoor Cycling – vi har uddannet  6 instruktører til cykelinstruktører, så der nu er flere valgmuligheder i ugens løb.
Nu går vi i gang med at finde ud af, hvad der skal ske i multirummet.
Nogen af de ting vi har i støbeskeen er gymnastik, funktionel træning for hold og pilates. Men der kommer formentlig flere tilbud.


3. Instruktørerne er veluddannede og ved, hvad de har med at gøre.
Vi sætter ikke noget i gang før instruktørerne er uddannet til det. Her har vi en god partner i DGI, som er meget fokuseret på den gode instruktør-uddannelse.
Vi har fået to nye instruktører – Ann Ragnsvald, dagplejer, som har været på instruktørkursus og er med som føl hos Camilla i en periode. Henrik Høgsmann, betjentformand, som endnu ikke har været af sted på kursus.
Jeg vil ikke afvise, at vi får brug for flere instruktører i løbet af året. Det afhænger lidt af, hvilke nye tiltag, der sættes i gang. Det er vigtigt, at vi stadig har en god instruktørstab til den funktionelle træning

4. Medlemmerne føler sig velkomne
Vi håber, at medlemmerne føler sig velkomne i de nyrenoverede lokaler.
Næste tiltag bliver online-booking af  prøvetimer og cykelhold. Fra uge 12 vil det være muligt. Vi arbejder også på en mere smidig indmeldelsesproces, så nye medlemmer kan betale online.
Desuden vil vi arbejde med formen på prøvetimerne.


5. Instruktørerne også føler sig godt tilpas og føler sig værdsat
Tur til La santa hvert andet år – inden for skattemæssige rammer + selvbetaling – vi skal af sted i år til september.
Excorsice + pc til rådighed
Tøj og kørselsgodtgørelse

Tak til alle – instruktører og bestyrelsesmedlemmer for den indsats I yder. Særlig tak til de personer, der har medvirket i ombygningsfasen og her en helt speciel særlig tak til Hanne og Tommy, som har ydet en kæmpeindsats.


3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt

4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af næste års kontingent.
Ingen ændringer

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er Mary Larsen og Arne Elkjær. Der skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen.
Suppleanter: Tina Stjernholm  samt Harald Åge Mortensen
Mary og Arne blev genvalgt, som suppleanter valgtes Henrik Høgsmann og Arne Thomsen

7. Valg af 1 revisor + revisorsuppleant.
På valg er Leif Nielsen og suppleant: Arne Thomsen
Leif blev genvalgt og som suppleant blev Jørgen Møller

8. Eventuelt.
 

Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Danmarkstræde, indgang G | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com