For medlemmer » Generalforsamling » Referat 2009

Generalforsamling 2009

Referat fra generalforsamling i Motionsklubben Rådhuset

Torsdag d. 26-2-2009
 
 
Valg af dirigent.
Carl Kristian Nielsen blev valgt
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 
Formanden aflægger beretning for 2008:
 
En beretning skal jo dels fortælle om det forgangne år, og dels se lidt fremad. I år synes jeg selv, at det er meget mere interessant at se fremad. Derfor vil jeg give et kort tilbageblik og så ellers fortælle meget mere om fremtiden.
 
Lokalerne
Nye lokaler – sidste år kunne jeg jo løfte sløret for, at vi nu endelige fik mere plads.
I efteråret gik vi i gang med at rydde dette lokale fuldel af gå-på-mod. Nu skulle vi i gang.
Men – det måtte vi ikke. Brandmyndighederne kunne ikke godkende lokaler på grund af redningsvejene. Så gik der et par måneder med at snakke frem og tilbage med ledelsen. Og nu er der altså fundet en løsning.
 
Der etableres en trappe for enden af lokalet. Den skal udelukkende være flugtveje og må ikke bruge i det daglige. Desuden etableres ventilation i hele klubben, maskineriet placeres ligeledes for enden af dette lokalet. Dette lokale skal være vores multirumslokale med gymnastik, boldtræning osv.
 
I den anden ende af træningslokalet får vi et tilsvarende rum. Det er tømt omkring maj. Her har vi tænkt os spinding og kontor/reception.
 
I øjeblikket er vi i gang med at skabe os et overblik over økonomien og de aktiviteter vi gerne vil putte i de to lokaler. Når vi har det fulde overblik, er vi nok nødt til at prioritere af hensyn til økonomien. Vi har lavet en aftale om, at trappen og ventilationsanlægget etableres af kommunen. Vi har garanteret, at vi kan bidrage med 200.000 kr. Når vi kender vore udgifter, skal vi i forhandling med ledelsen og evt. skal vi finansiere mere via afdragsordning over et par år.
 
Træningsprincipper, maskiner og udstyr lever op til moderne menneskers ønsker og krav
Funktionel træning – evalueret løbende – godt modtaget
 
Instruktørerne er veluddannede og ved, hvad de har med at gøre.Vi har kørt flere træningseancer med Linda, DGI instruktør
 
Medlemmerne
Sidste år til generalforsamling var der et ønske om en Fedtprocentmåler – prisen er 15.000 kr. og den kræver meget individuel indstilling, derfor har vi droppet den.
I 2009 agter vi at udskifte plastikkrusene med porcelænskrus som kantinen vil vaske af. Samtidig indgår vi en aftale med kantinen om rengøring af vores kaffemaskine.
Ligeledes dropper vi papirrullerne og indkøbet en række håndklæder/klude, som bliver vasket.
Det gør vi ud fra et miljømæssigt hensyn
Vi er også i gang med at undersøge muligheden for at booke prøvetimer on-line. Vi venter på et tilbud.


 
Instruktørerne også føler sig godt tilpas og føler sig værdsat
La santa – inden for skattemæssige rammer + selvbetaling
Excorsice + pc til rådighed – trådløse printere
 
På instruktørsiden har vi også sagt goddag til nye og farvel til et par stykker:
Farvel til Steen nyt job og Søren – er blevet indkaldt
 
Tak til alle – instruktører, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer
 
 
Formandens beretning blev godkendt.
Fra Hanne Nielsen, lyder stor ros for det frivillige arbejde
 
Kassereren forelægger revideret regnskab.
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab.
Vi går ud af 2008 med et overskud på 13.465,51 kr. Egenkapitalen er nu 367.027,60kr.
Spørgsmål ift. lavere pris på rengøring. Oplevelse af at rengøringsstandarden var forringet, både i Centret og omklædning
Regnskabet blev godkendt.
 
Forslag fra medlemmer og bestyrelse:
Ingen indkomne forslag
 
Fastsættelse af næste års kontingent:
Vi fastholder kontingentet på 75 kr, da vi forventer store udgifter til indretning af nye lokaler.
Forslaget blev vedtaget
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
 
·         Bobby Bhatia
·         Hanne Sørensen
·         Joan Hartvig
 
Alle blev genvalgt
 
Som suppleanter blev, Harald Åge genvalgt, nyvalgt Tina Stjernholm
 
Valg af revisor, samt revisorsuppleant:
Flemming Gregersen blev genvalgt som Revisor
Ragnhild Reimer er fratrådt, arbejder ikke i Fredericia kommune mere. Arne Thomsen valgt son revisorsuppleant.
 
Eventuelt:
Tommy informerer om forsvundne håndvægte: 14 kg, og 3 kg. Beder medlemmer være opmærksomme
 
Joan Hartvig 
Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Vendersgade v. Klods Hans | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com