For medlemmer » Generalforsamling » Referat 2007

Generalforsamling 2007

 

Referat fra generalforsamling i Motionscentret Rådhuset torsdag den 22. februar 2007.

 
 
Valg af dirigent.
Carl Kristian blev valg.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 
Formanden aflægger beretning for 2006
2006 blev året, hvor vi for alvor indgik et meget tættere samarbejde med dgi.
Vi fik bevilget et konsulentbesøg. Der var flere grunde til, at vi ønskede hjælp fra dgi. Dels følte vi selv, at vi havde brug for et frisk pust udefra. Og dels har al den snak om mere plads gjort det nødvendigt, at vi begyndte at drøfte en konkret handlingsplan – hvad vil vi egentlig tilbyde medlemmerne.
 
På en temadag ca. midt på året blev vi så enige om, at vi vil have en plan a og en plan b – afhængig af om vi får mere plads eller ej.
Og vi har nu sat fokus på plan a – som simpelthen går ud på, at vi vil gøre noget ved lokalet og at vi vil revurdere maskinparken.
 
Et andet mål i handlingsplanen er at alle instruktører skal gennemgå dgis instruktøruddannelse og vi afvikler to kurser i marts over to weekender.
 
Udover temadagen med dgi-konsulent har vi deltaget i flere arrangementer
- den årlige weekend for bestyrelsesmedlemmer og instruktører i Vejen
- tur til fitnessmesse i Essen
- inspirationstur til Osnabrück
 
Livsstilsmesse
I uge 5 var vi med på livsstilsmessen i Fredericia Idrætscenter.
 
Centret – anskaffelser
Udskiftning af stepmaskine til 1 ny step og wave
Musikanlægget med headset
Ny pc-er
Træningsprogram exorcise – lave individuelle træningsprogrammer
 
Medlemstallet
Vi har åbent for tilgang hele tiden nu, det betyder at presset er aftaget lidt. Vi er nu oppe på ca. 800 medlemmer. 80 prøvetimer i år
 
Instruktører
La Santa – kun hver andet år, har sagt nej tak til tur med dgi
Vi har haft et par udskiftninger blandt instruktørerne i 2006
Nye Jannie, Marlene, Lotte, Benny
Orlov Casper og Camilla
Farvel til Evan
 
 
Massage
Ny massør – Palle – brug ham, han er dygtig
Healing - Anne
 
 
2007 – vi venter stadig spændt på om vi får mere plads.
Hvis det lykkes kommer der til at ske en masse. Vi har jo ønskerne fra vores brugerundersøgelse – primært holdtræning og spinning
 
Som sagt Instruktørkursus i marts
 
Vi har allerede ryddet et par maskiner ud, vi har indkøbt to nye maskiner - step og wave. Der er ophængt flere spejle og vi har fjernet skærmvæggene ved cafeen. Men der er flere ting på vej – der er bestilt maler og i det hele taget vil vi forsøge at shine det hele op.
 
Deltaget i livsstilsmessen uge 5
 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til instruktører og bestyrelsesmedlemmer – både dem, der har valgt at forlade os og dem, der er tilbage. Tak for indsatsen, det er guld værd, at I gider ofre fritid på det her.
 
Formandens beretning blev godkendt.
 
 
Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab. I 2006 har der været et overskud på 75.262,29 kr. Egenkapitalen er nu 404.251,50 kr.
 
Regnskabet blev godkendt.
 
 
 
 
Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Intet
 
 
Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsat skal være 50 kr. pr. måned, dog med mulighed for at kunne hæve kontingentet til 75 kr. pr. måned, hvis der bliver behov for nyinvesteringer i nye lokaler.
 
Forslaget blev godkendt.
 
Valg at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg til bestyrelsen var
  • Hanne Sørensen,
  • Joan Nielsen,
  • Bobby Bhatia.
Alle 3 blev genvalgt
 
Som suppleanter foreslog bestyrelsen genvalg af Susanne Thøffner, samt Harald Åge Mortensen. Begge blev valgt
 
Valg af revisor + revisorsuppleant.
Flemming Gregersen var på valg som revisor.
Ragnhild Weimar var på valg som revisorsuppleant.
 
Begge blev genvalgt.
 
Eventuelt.
Intet
 
 
 
Fredericia den 07.03.2007
 
Bobby Singh Bhatia
Motionscentret Rådhuset | Gothersgade 20, Indgang Danmarkstræde, indgang G | 7000 Fredericia | motionraadhuset@gmail.com